Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej

O instytucji

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ścinawie Małej jest placówką publiczną działającą od 1 września 2012r., której siedziba znajduje się w Ścinawie Małej ul. Klasztorna 4. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Ścinawie Małej oraz Publiczne Przedszkole w Ścinawie Nyskiej z Oddziałem w Węży. Organem prowadzącym jest Gmina Korfantów.

Zespół Szkolno – Przedszkolny obejmuje zasięgiem obwód Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Ścinawie małej tj. miejscowości: Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, Węża i Gryżów.

Baza lokalowa szkoły podstawowej składa się 9 sal lekcyjnych w tym pracownia komputerowa z 12 stanowiskami komputerowymi, sala gimnastyczna, gabinet medycyny szkolnej, biblioteka wraz z czytelnią, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, świetlica szkolna, szatnie. Przy szkole jest plac zabaw. Ogółem w szkole uczy się obecnie 96 uczniów w 7 oddziałach.

Każda klasa ma swoją, dobrze wyposażoną klasopracownię i uczy się w systemie jednozmianowym od godz. 8:00. Uczniowie klas starszych korzystają z bardzo dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne gabinetów przedmiotowych.

Placówka ma monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz budynku.

W placówce funkcjonuje kuchnia i stołówka szkolna, przygotowująca pyszne, domowe jednodaniowe obiady (obecny koszt obiadu - 4,00 zł).

W szkole można skorzystać z porad logopedy, pedagoga, pielęgniarki medycyny szkolnej.

Biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór.

Wszystkie dzieci obojga mogą korzystać z bezpłatnej opieki świetlicowej od 7:00 do 15:00.

Dla naszych uczniów rok rocznie przygotowujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań, wycieczek przedmiotowych, wyjazdów turystyczno-krajoznawczych.

W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały, w tym jeden oddział zamiejscowy. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi w Ścinawie Nyskiej 9 godzin, a w Węży 5 godzin. Realizacja podstawy programowej odbywa się od 8.00 do 13.00. Przedszkole w Ścinawie Nyskiej prowadzi wyżywienie w postaci jednodaniowego posiłku. Baza lokalowa w Ścinawie Nyskiej składa się z 2 sal przeznaczonych do zabawy oraz 2 sal, w których odbywają się zajęcia zgodnie z podstawą programowa wychowania przedszkolnego, aneks kuchenny, szatnia, sanitariaty oraz plac zabaw. W Ścinawie Nyskiej funkcjonują dwa oddziały: jeden 3-4-latków, drugi oddział 5-6-latków. Natomiast w oddziale w Węży jest sala zabaw połączona z miejscem na pracę własną, szatnia, sanitariaty i plac zabaw. W oddziale zamiejscowym jest grupa mieszana 3-6-lat.

Głównym celem placówki jest jak najlepsze przygotowanie dziecka i ucznia do życia i dalszej nauki. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki właściwej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Co roku bierzemy udział w różnych projektach edukacyjnych, zdobywamy liczne certyfikaty, a dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych stale ulepszamy sposoby przekazywania informacji. Od  roku w naszej placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny - rodzice i prawni opiekunowie na bieżąco, nie wychodząc z domu, mogą śledzić postępy i frekwencję swojego dziecka, kontaktować się z nauczycielami za pomocą e-maili. Podczas pandemii, w czasie nauczania zdalnego wszyscy uczniowie naszej szkoły uczyli się za pomocą platformy Microsoft Teams.

Od lat nasi uczniowie i przedszkolaki odnoszą znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, turniejach, festiwalach, przeglądach i zawodach sportowych.

Mocną stroną naszej zespołu w sferze wychowawczej jest działalność wolontariatu i budowanie otwartych postaw na potrzeby innych ludzi / np. współpraca z DPS w Korfantowie, Fundacją „Pomóż i Ty”, „Góra Grosza”, a także promowanie placówki i współpraca ze środowiskiem lokalnym np. OSP w Ścinawie Małej i Węży, Kołem Gospodyń Wiejskich w Ścinawie Małej, Komendą Policji w Korfantowie i Miejskim Domem Kultury w Korfantowie. Współpraca ze środowiskiem lokalnym pogłębia patriotyzm lokalny oraz kształci odpowiedzialność za swoje środowisko.

Na pewno na uwagę zasługuje fakt współpracy ze szkołą w Boulleret we Francji. Uczniowie klasy VII wraz z opiekunem wymieniają maile ze swoimi kolegami z Francji, organizują e-spotkania, obdarowują się drobnymi prezentami okolicznościowymi. W trakcie naszej współpracy już dwukrotnie doszło do spotkania uczniów, zarówno we Francji, jak i u nas.

Misja Szkoły

Misją naszej Szkoły jest stałe podnoszenie jakości pracy we wszystkich obszarach jej działalności. Wychowujemy w duchu patriotyzmu, poszanowania dla tradycji narodu, promujemy polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne.

Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowości uczniów, z poszanowaniem ich indywidualnych predyspozycji i potrzeb. Zapewniamy wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki w atmosferze życzliwości i bezpieczeństwa oraz dobrej organizacji pracy.

Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych, kształtujemy pozytywne nastawienie do nauki i pracy, uwrażliwiamy na potrzeby innych ludzi i środowiska.

Wdrażamy do demokracji, solidaryzmu społecznego, tolerancji i szacunku, kształtujemy wrażliwość estetyczną, otwartość na kulturę, promujemy zdrowy i aktywny styl życia.

Dążymy do integracji społeczności szkolnej w duchu wzajemnej akceptacji i tolerancji, wspomagamy rodziny w ich realizacji zadań wychowawczych.

z poważaniem,
Dyrektor Joanna Beśka

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny