Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej

Dysleksja

Uczeń z dysleksją w szkole

 

Odkąd ludzie posługują się pismem w porozumiewaniu się między sobą, odtąd istnieją przypadki specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

 

Objawy dysleksji rozwojowej:

W zakresie czytania:

 • trudności z podziałem słowa na sylaby, złączeniem sylab w słowo;

 • przekręcanie wyrazów;

 • odczytywanie krótkich wyrazów od tyłu;

 • pomijanie, dodawanie wyrazów;

 • pomijanie lub ponowne odczytywanie linijek tekstu;

 • gubienie miejsca, w którym się czyta;

 • pomijanie interpunkcji;

 • niewłaściwa intonacja czytanego tekstu;

 • czytanie wolne, niepłynne, nierytmiczne;

 • niski poziom zrozumienia przeczytanego lub wysłuchanego tekstu;

 • trudności z wyszukaniem najważniejszych myśli w tekście;

 • problemy z zapamiętaniem informacji zawartych w przeczytanym lub wysłuchanym tekście.

 

W obszarze pisma:

 • nieprawidłowy chwyt narzędzi pisarskich;

 • zaburzenia tonusu mięśniowego dłoni, nadgarstka;

 • wolne tempo pisania;

 • za duże, za małe połączenia między literami, cyframi;

 • brak wiązania liter ze sobą;

 • pomijanie znaków diakrytycznych (kropka, haczyk) nad i pod literami;

 • deformowanie kształtu liter, cyfr;

 • nieczytelne pismo;

 • opuszczanie, dodawanie, przestawianie (inwersje) kolejności liter w wyrazie;

 • mylenie, zwierciadlane odwracanie liter, cyfr podobnie wyglądających;

 • zapisywanie wyrazów od prawej do lewej strony;

 • pismo lustrzane;

 • niewłaściwy dobór liter do zapisu głosek podobnych fonetycznie;

 • pisanie zgodne z wymową, a nie z ortografią;

 • niewłaściwe stosowanie małych i dużych liter;

 • dodawanie, pomijanie, przestawianie kolejności wyrazów w zdaniu;

 • opuszczanie końcówek wyrazów;

 • zapisywanie wyrazów w różny sposób w tej samej pracy;

 • brak lub niewłaściwe stosowanie interpunkcji;

 • nieprawidłowe rozmieszczenie tekstu w przestrzeni, problem z zachowaniem marginesu.

 

W odniesieniu do rysowania i wykonywania innych prac plastycznych:

 • szybka, duża męczliwość ręki;

 • niska precyzja ruchów dłoni, palców;

 • słaba koordynacja oka i ręki;

 • rysunki uproszczone, schematyczne, pomijające detale;

 • zakłócenia proporcji elementów umieszczonych w pracy plastycznej;

 • niewłaściwe rozplanowanie, zaburzona kompozycja prac plastycznych;

 • błędny kierunek podczas rysowania i odtwarzania figur, wzorów.

 

W zakresie motoryki:

 • opóźniony lub nietypowy rozwój ruchowy;

 • niska sprawność i koordynacja ruchowa w zakresie motoryki dużej i małej;

 • ogólna niezgrabność ruchowa;

 • trudności z wykonaniem złożonych, sekwencyjnych czynności ruchowych – np. układów gimnastycznych, kroków tanecznych (dyspraksja).

 

W odniesieniu do pamięci:

 • trudności w zapamiętywaniu wierszyków, piosenek, nazw, nazwisk, dat, terminologii, numerów telefonów, adresów, liczb, tabliczki mnożenia;

 • problemy z zapamiętywaniem dłuższych, złożonych poleceń;

 • trudności z przypominaniem sobie znanych słów;

 • utrudnione zapamiętywanie nowych słów;

 • gubienie wątku podczas pisania wypracowań.

 

W aspekcie mowy i komunikacji werbalnej o dysleksji mogą świadczyć:

 • opóźnienie rozwoju mowy;

 • mylenie podobnie brzmiących głosek, sylab, słów;

 • przekręcanie, zmiana brzmienia trudnych, długich wyrazów;

 • problemy z poprawną wymową nowo poznanych słów;

 • błędy gramatyczne (agramatyzmy);

 • ograniczony zasób słownictwa czynnego;

 • trudności z budowaniem dłuższych, złożonych wypowiedzi;

 • zaburzone rozumienie mowy w hałasie.

 

Dysleksja może się także manifestować na wiele innych sposobów, we wszystkich sferach funkcjonowania dziecka.

Do jej objawów mogą należeć również:

 • nieprawidłowa orientacja w czasie, trudności w określaniu stosunków chronologicznych, problemy w zakresie gospodarowania czasem;

 • zaburzenia orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, trudności z określaniem stosunków przestrzennych, mylenie kierunków;

 • nadwrażliwość na bodźce słuchowe, męczliwość w głośnym środowisku;

 • nieprawidłowości we wzrokowym wyróżnianiu elementów z całości, syntetyzowaniu elementów w całość;

 • utrudnione wzrokowe rozróżnianie podobnych kształtów;

 • problemy z odwzorowaniem usłyszanego rytmu, melodii (dysmuzja);

 • nieprawidłowe stosowanie zaimków;

 • zaburzenia w posługiwaniu się liczbami, przeprowadzaniu operacji matematycznych (dyskalkulia);

 • trudności podczas posługiwania się pieniędzmi;

 • nieprawidłowe stosowanie i porównywanie miar (wielkości, długości, szerokości, wysokości, głębokości, ciężaru, objętości);

 • trudności z opanowaniem sekwencyjnego porządku czynności wykonywanych podczas gier, zabaw zespołowych;

 • problemy z zaplanowaniem kolejności czynności przy wykonywaniu złożonych działań (przygotowanie posiłku, sprzątanie mieszkania, realizacja projektu przedmiotowego).

 

 

Źródło:

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny