Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej

Pedagog

 

Witam na stronie pedagoga szkolnego

mgr Ewa Sopel


 

 

 Pedagog szkolny  to ktoś, kto wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie,
 nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, udzieli pomocy i wsparcia.

 Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga, gdy:

·        mają problemy z rówieśnikami,

·        mają problemy rodzinne,

·        nie potrafią porozumieć się z nauczycielem,

·        czują się samotni,

·        myślą, że nikt ich nie rozumie,

·        nie potrafią się uczyć,

·        chcieliby pomagać innym, ale nie wiedza jak,

·        mają ciekawe pomysły, które chcieliby wykorzystać,

·        chcą podzielić się sukcesami i radościami.

 

Mogą przyjść  z każdą sprawą, z którą sami nie potrafią sobie poradzić.

Rodzice mogą zwrócić się do pedagoga, gdy:

·        niepokoi ich  zachowanie dziecka,

·        chcą porozmawiać o dziecku,

·        chcą poprawić relacje z dzieckiem,

·        potrzebują wsparcia w procesie wychowania,

·        zauważą u dziecka problemy w uczeniu się,

·        znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

·        mają pytania i nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc.

 

Nauczyciele mogą skorzystać z konsultacji w związku z problemami swoich uczniów (szkolnymi lub rodzinnymi).

Zadania, które w myśl najnowszego rozporządzenia MEN   w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno - pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi:

§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

Kim będę?

Utworzono dnia 08.03.2022

Dlaczego niektóre pytania nie działają?

Utworzono dnia 07.03.2022

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny